Vejledning for klage over larm

Vejledningen til en officiel klage til Politiet (ved private arrangementer):

  1. Ring til Politiet på tlf. 33 14 14 48.  Efter kl. 23 ring til 114-tjenesten (det direkte service nummer til politiet i hele landet).
  2. Spørg Politiet, om Københavns Kommune har givet tilladelse til arrangementet, og i givet fald- fra hvornår til hvornår
  3. Hvis musikken fortsætter ud over det tilladte tidspunkt- eller hvis der er tale om et spontant, privat musikarrangement, der larmer og forstyrrer, så indgiv en klage til Politiet, dvs. bed om at lave en sagsanmeldelse
  4. Sørg for at oplyse dit CPR-nr. og sig "min klage skal tilføjes døgnrapporten", så din klage bliver registreret*
*:OBS.: Dit CPR-nr. bliver kun brugt internt af Politiet og kommer ikke til offentlighedens kendskab
 

Vejledning til en officiel klage angående støjgener i forbindelse med et godkendt arrangement eller fra lokale caféer:

Godkendte arrangementer er dem der er godkendt af Københavns Kommune. 

    1.  Skriv til klage@tmf.kk.dk eller udfylde den elektroniske balnket, som findes på www.kk.dk    OG / ELLER

    2.  Eller ring til Kommunens støjvagtordning: Rådhusvagten tlf. 3366 2585, der sørger for, at beskeden sendes videre til Støjvagten;

        Forklar hvorfor du ringer og efterlad dit telefon nr.;

        Du bliver efterfølgende ringet op af den vagthavende, som så tager ud for at få larmen stoppet.  

Se også en site fra andre støjplagede borger i København:  støjalarmkøbenhavn.dk

Mål selv støjniveauet

Med brug af en app downloadet til mobil telefonen (f. eks. Decibel 10th )kan du selv måle antal dB. 

Fortæl os om din anmeldelse